Plataforma C1

Play Game
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

trabalho de faculdade da universidade positivo da matéria de localização e produção.
Ustaša – Hrvatska revolucionarna organizacija bila je hrvatski totalitarni nacionalistički pokret koji se borio protiv srpskog centralizma i hegemonije u Jugoslaviji Cilj pokreta je bio uspostaviti neovisnu Hrvatsku svim sredstvima, uključujući i primjenom terora i nasilja.


Comments

Game Instructions

Ustaša - Hrvatska revolucionarna organizacija bila je hrvatski totalitarni nacionalistički pokret koji se borio protiv srpskog centralizma i hegemonije u Jugoslaviji Cilj pokreta je bio uspostaviti neovisnu Hrvatsku svim sredstvima, uključujući i primjenom terora i nasilja.


Do You Like This Game?


Embed this game on your Website:

Game Stats:  400 Plays
Game Categories:  Education

Unblocked Featured Games